SigmaProxy: 185.185.83.118 does not exist. If you are the owner please check your config.json if you believe this is a mistake VAE a.s.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

COMPLEX SERVICES OF POWER SUPPLY

Zavolejte nám

+420 596 242 120

Napište nám

vae@vae.cz

VAE a.s. Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava, Česká Republika

VAE as - KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

   Hlavním cílem práce společnosti je poskytování odborných služeb jak v expertních, inženýrských a investorských činnostech, tak formou staveb na klíč se zajištěním pružných reakcí na požadavky zákazníka.

   Našim standardním zákazníkem jsou průmyslové podniky, elektrárny, teplárny, průmyslové a městské energetiky. Nabízíme zejména kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, moderní technologie spalování fosilních paliv a modernizaci stávajících technologií.

   V rámci těchto aktivit provádíme komplexní technologické dodávky včetně řídicích systémů, elektro, měření, regulace a monitoringu. Zajišťujeme i servis a diagnostiku.

 

AKTUÁLNĚ 18.5.2020

 Operační program Zaměstnanost

Byla schválena dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy VAE as

Logo EU

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy VAE as registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012559, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly .

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti komunikačních, ekonomických, právních, jazykových a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odbornosti a následné rozšíření odpovědnosti za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Firma umožní v aktivitách projektu firmě Česká elektrárenská společnost, sro

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky

Celkem se vzdělávání zúčastní 10 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 3 zaměstnanci budou ve věkové skupině 55+.

 

 NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

 

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti komunikačních, ekonomických, právních, jazykových a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odbornosti a následné rozšíření odpovědnosti za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Firma umožní v aktivitách projektu

firmě Česká elektrárenská společnost, sro

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Celkem se vzdělávání zúčastní 10 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 3 zaměstnanci budou ve věkové skupině 55+.