KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

COMPLEX SERVICES OF POWER SUPPLY

Zavolejte nám

+420 596 242 120

Napište nám

vae@vae.cz

VAE a.s. Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava, Česká Republika

VAE a.s. - KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

Hlavním cílem práce společnosti je poskytování odborných služeb jak v expertních, inženýrských a investorských činnostech, tak  formou staveb na klíč se zajištěním pružné reakce na požadavky zákazníka.

Naším standardním zákazníkem jsou průmyslové podniky, elektrárny, teplárny, průmyslové a městské energetiky. Nabízíme zejména kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, moderní technologie spalování fosilních paliv a modernizaci stávajících technologií.

V rámci těchto aktivit provádíme komplexní technologické dodávky včetně řídicích systémů, elektro, měření, regulace a monitoringu. Zajišťujeme i servis a diagnostiku.

 

AKTUÁLNĚ 26.6.2017

 Operační program Zaměstnanost

Byla schválena dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy VAE a.s.

Logo EU

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy VAEa.s. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004609, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu

Firma plánuje vstup na trh s výrobou elektrické energie a tepla. Proto bude nutné přistoupit k organizačním změnám ve firmě a zároveň ke zvýšení odbornosti zaměstnanců. Nová pracovní zařazení budou klást vyšší nároky na vzdělanost a odborný růst. Bude nutné vylepšit manažerské, ekonomické a jazykové dovednosti zapojených osob. Očekáváme, že absolvováním tohoto projektu se nám bude snáz vstupovat na nový trh, zvýší se znalosti a dovednosti zaměstnanců a budeme lépe odolávat konkurenci v oboru.

Cíle projektu

Cílovou skupinu budou představovat zaměstnanci firmy VAE a.s. a partnerské firmy Česká elektrárenská společnost, s.r.o., kteří si prostřednictvím jednotlivých kurzů zvýší svou odbornou kvalifikaci, kterou zúročí v rámci své profese.

 Předpokládané výsledky

Celkem se vzdělávání zúčastní 10 osob/ účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 3 zaměstnanci budou představovat skupinu osob ve věku 54+.

Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění osob v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

 NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

 

X
X

AKTUÁLNĚ 26.6.2017

 

Operační program Zaměstnanost

Byla schválena dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy VAE a.s.

 

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy VAEa.s. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004609, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

 

Popis projektu

Firma plánuje vstup na trh s výrobou elektrické energie a tepla. Proto bude nutné přistoupit k organizačním změnám ve firmě a zároveň ke zvýšení odbornosti zaměstnanců. Nová pracovní zařazení budou klást vyšší nároky na vzdělanost a odborný růst. Bude nutné vylepšit manažerské, ekonomické a jazykové dovednosti zapojených osob. Očekáváme, že absolvováním tohoto projektu se nám bude snáz vstupovat na nový trh, zvýší se znalosti a dovednosti zaměstnanců a budeme lépe odolávat konkurenci v oboru.

 

 

Cíle projektu

Cílovou skupinu budou představovat zaměstnanci firmy VAE a.s. a partnerské firmy Česká elektrárenská společnost, s.r.o., kteří si prostřednictvím jednotlivých kurzů zvýší svou odbornou kvalifikaci, kterou zúročí v rámci své profese.

 

 

Předpokládané výsledky

Celkem se vzdělávání zúčastní 10 osob/ účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 3 zaměstnanci budou představovat skupinu osob ve věku 54+.

Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění osob v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

 

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

AKTUÁLNĚ 26.6.2017

 

Operační program Zaměstnanost

Byla schválena dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy VAE a.s.