KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

COMPLEX SERVICES OF POWER SUPPLY

Zavolejte nám

+420 596 242 120

Napište nám

vae@vae.cz

VAE a.s. Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava, Česká Republika

Distribuce produktů firem FIREYE – hlídače plamene a FORNEY - plynové a jiskrové zapalovače

 

O firmě FIREYE

   Americká firma Fireye je jedním z prvních výrobců průmyslových elektronických systémů detekce a identifikace plamene - počátek vývoje a výroby spadá do 30.let 20. století.

   Fireye jako první vyvinul IR hlídač, který je schopen monitorovat jak plynový, tak mazutový plamen, jako první vyvinul hlídač Signature Scanner™, který ignoruje signál ze sousedního či protějšího hořáku. jako první vyvinul kompletní systém řízení spalování FOCUS™ pro řízení poměru vzduch/palivo.

   Zmíněný Signature Scanner™ je představitelem nové generace vícehořákových hlídačů plamene. Tyto revoluční hlídače jsou postaveny na mikroprocesorové bázi a data o plameni snímají ve třech rozměrech.

   Posledním vývojovým krokem je duální (UV i IR) kompaktní snímač InSight™, který přímo v těle snímače obsahuje i mikroprocesorový vyhodnocovací zesilovač (nikoli jen vyhodnocovací relé).

   Fireye provozuje přibližně šedesát kanceláří po celém světě, z toho 25 v Evropě.

 

Aplikace výrobků FIREYE

Hlídače plamene a příslušející elektronika se nasazuje všude tam, kde je zapotřebí detekovat hoření ve spalovací komoře technologického zařízení.
Nejčastější použití je v těchto agregátech:

Veškeré prvky existují i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

O firmě FORNEY

   Americká firma FORNEY je výrobcem spalovacích zařízení a jejich komponent užívaných v mnoha průmyslových odvětvích. Firma byla založena roku 1927 a od svého vzniku se zabývá vývojem a výrobou průmyslových zapalovačů, hořáků všech výkonových řad, řídících a optimalizačních systémů spalování a podobně. Během více než 70 let existence má Forney vytvořenu celosvětovou síť distribučních poboček a stovky referenčních instalací.

Aplikace výrobků FORNEY

   Spalovací zařízení Forney jsou určeny především pro průmyslové aplikace většího rozsahu.
Nejčastější použití je v těchto průmyslových odvětvích:

   Hořáky jsou vyvíjeny s ohledem na životní prostředí a energetickou účinnost - nízké emise NOx jsou samozřejmostí, speciální atomizace paliva zvyšuje energetické využití paliva.

Aplikace výrobků FORNEY.
          Spalovací zařízení Forney jsou určeny především pro průmyslové aplikace většího rozsahu.
          Nejčastější použití je v těchto průmyslových odvětvích:
· Zpracování papíru a celulózy
· Energetické kotle se spalováním plynného, kapalného či práškového paliva
· Dohřev spalin před spalinovými kotly.
· Pece pro ohřev a zušlechťování výrobků - hutnictví, sklářství, keramický průmysl apod.
          Hořáky jsou vyvíjeny s ohledem na životní prostředí a energetickou účinnost - nízké emise NOx jsou samozřejmostí, speciální atomizace paliva zvyšuje energetické využití paliva.
X
    Aplikace výrobků FORNEY.
          Spalovací zařízení Forney jsou určeny především pro průmyslové aplikace většího rozsahu.
          Nejčastější použití je v těchto průmyslových odvětvích:
· Zpracování papíru a celulózy
· Energetické kotle se spalováním plynného, kapalného či práškového paliva
· Dohřev spalin před spalinovými kotly.
· Pece pro ohřev a zušlechťování výrobků - hutnictví, sklářství, keramický průmysl apod.
          Hořáky jsou vyvíjeny s ohledem na životní prostředí a energetickou účinnost - nízké emise NOx jsou samozřejmostí, speciální atomizace paliva zvyšuje energetické využití paliva.
Hořáky jsou vyvíjeny s ohledem na životní prostředí a energetickou účinnost - nízké emise NOx jsou samozřejmostí, speciální atomizace paliva zvyšuje energetické využití paliva.