KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

COMPLEX SERVICES OF POWER SUPPLY

Zavolejte nám

+420 596 242 120

Napište nám

vae@vae.cz

VAE a.s. Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava, Česká Republika

Nabídka služeb

Středisko Obchodu

Středisko zajišťuje obchodní a zakázkovou činnost a marketing. Vyhledává a zajišťuje obchodní příležitosti. Provádí odbornou prezentaci společnosti a styk s veřejností, uskutečňuje nabídková řízení.
Nabízíme a dodáváme komplety pro zapalování průmyslových hořáků firmy FORNEY a sestavy pro hlídání plamene firmy FIREYE. Jsme smluvní zástupci uvedených značek.

 

Středisko Inženýringu

Provádí realizaci technologických celků a staveb formou dodávky na klíč od fáze smluvního zajištění až po komplexní zkoušky a záruční servis, zajišťuje řízení a koordinaci investiční výstavby.

 

Středisko Projektování

Středisko projektování zajišťuje široké spektrum činností. Od expertních a konzultačních služeb přes vypracování předprojektové a projektové realizační dokumentace staveb energetických zařízení včetně projednání s orgány státní správy, výkonu autorského dozoru při realizaci stavby a vypracování dodavatelské dokumentace (dokumentace skutečného provedení po montáži, vypracování provozních předpisů, projektu komplexních zkoušek, projektu údržby a projektu garančních zkoušek).

Středisko se zabývá vypracováním předprojektové a projektové realizační dokumentace staveb tj. energetických zdrojů a tepelných sítí do výkonu přes 200 MW. Při přípravě a realizaci energetických staveb, zejména většího rozsahu zabezpečujeme funkci generálního projektanta.

 

Expertní služby

Příprava a realizace podnikatelských záměrů je hlavní formou podnikatelské strategie každé společnosti, a proto je cílem střediska poskytování technické podpory zákazníkovi v předinvestiční fázi procesu přípravy a realizaci podnikatelských záměrů v oblasti energetiky.

Mezi hlavní činnosti zajišťované střediskem projektování v rámci externích služeb patří:

 • vypracování dokumentace pro investiční záměry
 • vypracování studií podnikatelských příležitostí (oportunity study) , studií proveditelnosti (feasibility study) v rámci energetiky, a podnikatelských záměrů,
 • vypracování energetických auditů průmyslových podniků a programů šetření energiemi, využívání odpadního tepla a zdrojů obnovitelné energie,
 • vypracování projektů optimálního zásobování teplem,
 • analýza výhod využití kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie,
 • trvalá odborná konzultační a technická pomoc investorům, uživatelům a odběratelům energie,
 • ohodnocení tržní hodnoty podniků

 

Projektování

Pracovníci střediska projektování zajišťují dokumentaci pro:

 • hlavní výrobní blok výtopen a tepláren, tj. pro strojovny parních turbín, kotelen s klasickými i fluidními kotli, plynovými turbínami a plynovými motory a spalinovými kotli
 • kogenerační jednotky využívající obnovitelné zdroje energie
 • bioplynové stanice
 • výměníkové stanice (blokové a předávací stanice ÚT a TUV)
 • potrubní rozvody páry, horkovodních a teplovodních sítí (rozvody tepla pomocí předizolovaného potrubí při bezkanálovém uložení v zemi)
 • regulační a chladící stanice páry
 • kompresorové stanice vzduchu a technických plynů (kyslíku, dusíku, argonu a oxidu uhličitého)
 • směšovací stanice topných plynů
 • zařízení na výrobu kyslíku
 • zařízení na skladování a odpařování zkapalněných plynů jako je kyslík, dusík, argon a oxid uhličitý

Mezi hlavní činnosti střediska patří:

 • zpracování dokumentace pro umístění stavby
 • zpracování dokumentace vlivu stavby na životní protředí (EIA)
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projednání s orgány státní správy a dotčenými fyzickými a právnickými osobami
 • zpracování projektové dokumentace pro realizaci
 • zpracování poptávkové dokumentace k výběru dodavatele
 • výkon autorského dozoru při realizaci stavby
 • vypracování provozních předpisů
 • vypracování dokumentace skutečného provedení po montáži, projektu komplexních zkoušek, projektu údržby, projektu garančních zkoušek
 • vypracování studií připojitelnosti k sítí distributora elektrické energie

 

Středisko realizace ASŘ a elektro

Středisko poskytuje služby v oblasti automatizovaných systémů řízení, měření, regulace a silové elektrotechniky, a to hlavně v energetice, chemii, petrochemii, vodárenství a hutnictví. Specializuje se na dodávky, šéfmontáže, montáže a servis v oblasti  ASŘ, MaR a elektro.

 

Středisko Olomouc

Předmětem činnosti střediska jsou specializované práce v oblasti energetiky a ekologie. Zabezpečuje zejména inženýrské činnosti spojené s vlivem staveb na životní prostředí a posouzení dle platné legislativy.