https://simpus.kupangkota.go.id/produk/x500/

VAE a.s.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

COMPLEX SERVICES OF POWER SUPPLY

Zavolejte nám

+420 596 242 120

Napište nám

vae@vae.cz

VAE a.s. Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava, Česká Republika

« Zpět na reference

KVET – město Králíky a Monovýroba tepla, Služby města Králíky s r.o., Králíky | 2021

Základní informace:

Název: KVET – město Králíky a Monovýroba tepla

Zákazník: Služby města Králíky s r.o.

Náklady: 19 600 000,- Kč

Datum realizace: Únor 2021 - Srpen 2020

Místo realizace: Králíky, Česká republika, Evropa


Základní údaje o technologii:

  Finální dodávka

Realizace stavby

 1. Předmětem realizace díla je zhotovení systému venkovních rozvodů CZT, který bude napojovat objekty ZUŠ, MŠ a ZŠ s jídelnou na nový zdroj s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie; Rozvody CZT budou provedeny z předizolovaného potrubí v bezkanálovém uložení;
 2. Nový zdroj bude umístěn v nově vybudované kotelně na parcele č. 2143/3. Kotelna je navržena jako jednopodlažní zděná budova nepravidelného tvaru, zastřešena sedlovou střechou;
 3. Dodávka tepla bude pokrývat potřeby jednotlivých objektů na vytápění a ohřev TV;
 4. Současně bude realizován rozvod NN elektro, který tyto objekty rovněž napojí a do značné míry pokryje jejich spotřebu elektřiny. Přebytek výroby elektřiny bude dodáván do veřejné distribuční sítě;
 5. Jednotlivé objekty budou napojeny prostřednictvím objektových předávacích stanic, které budou instalovány v prostorech stávajících plynových kotelen;
 6. Součástí nového zdroje tepla bude instalace KVET (kogenerační jednotka s plynovým motorem) o tepelném výkonu 253 kW a elektrickém výkonu 200 kW a doplňkového kondenzačního plynového kotle o jmenovitém výkonu cca 390 kW;
 7. Přesazení stávajících vzrostlých dřevin, které jsou v pásmu nového výkopu vnějšího teplovodu;
 8. Vybudování zpevněné plochy a oplocení;
 9. Výstavba plynové přípojky k HUP a nových částí plynového potrubí ke kogenerační jednotce včetně zajištění instalace fakturačního plynoměru s přepočitávačem;
 10. Dodávka a instalace akumulační nádrže, včetně tepelné izolace a vnějšího plechového opláštění;
 11. Umístění a instalace kogenerační jednotky TEDOM o jmenovitém elektrickém výkonu 200 kW na vybudované základy, připojení všech součástí a příslušenství elektro, NN, VN a MaR;
 12. Výkopové práce pro uložení nového předizolovaného potrubí CZT mezi ZUŠ, ZŠ a MŠ a plynové kotelny;
 13. Instalace systému měření a regulace, který mimo jiné zahrnuje řízení části zdroje tepla v kotelně a řízení zdrojů tepla KGJ, spolupráci s ostatními ŘS, které jsou do systému vřazeny;
 14. Koordinace všech prací a výluk s vlastníky objektů;
 15. Dokumentace skutečného provedení stavby, revize, připojení a zkoušky v rozsahu dodávky;
 16. Spuštění zařízení, garanční měření a všechna měření uložená rozhodnutími dotčených orgánů státní správy a provozovatele distribučních soustav;


Soubory ke stažení